+48 22 112 05 92 szkody@vero24.pl

wskazówki dotyczącelikwidacji szkody

Organizacją procesu likwidacji szkody w imieniu Ubezpieczyciela zajmuje się Vero Services Sp. z o.o. jako Podmiot Koordynujący.

  • NZa pomocą formularza (poniżej) zgłaszasz potrzebę skorzystania z Usługi Pomocy Prawnopodatkowej. Możesz skontaktować się z nami także telefonicznie pod nr telefonu +48 22 112 05 92.
  • NNa podstawie przekazanych danych Ubezpieczyciel weryfikuje ochronę w ramach Twojego ubezpieczenia.
  • NNa adres email wskazany w formularzu otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i - w przypadku potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej - instrukcje dotyczące dalszego postępowania, w tym prośbę o wskazanie doradcy podatkowego.
  • NUsługa Pomocy Prawnopodatkowej jest realizowana przez doradcę podatkowego, który jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej.
  • NDalsze kroki będziesz omawiał już z wybranym doradcą podatkowym.
  • NPamiętaj, by doradca mógł zacząć współpracę niezbędne będzie udzielenie mu pełnomocnictwa i podpisanie z nim umowy.
  • NZakres ochrony wskazany jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia Tax Protect.
  • NFormularz zgłoszenia szkody powinien być wypełniony przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Ubezpieczonego.

nasipartnerzy