+48 22 112 05 92 szkody@vero24.pl

wskazówki dotyczącelikwidacji szkody

Organizacją procesu likwidacji szkody w imieniu Ubezpieczyciela zajmuje się Vero Services Sp. z o.o. jako Podmiot Koordynujący.

 

  • NZa pomocą formularza (poniżej) zgłaszasz szkodę związaną z postępowaniem karnoskarbowym lub roszczeniem pracodawcy. Możesz skontaktować się z nami także telefonicznie pod nr telefonu +48 22 112 05 92
  • NNa podstawie przekazanych danych Ubezpieczyciel weryfikuje ochronę w ramach Twojego ubezpieczenia.
  • NNa adres email wskazany w formularzu otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz instrukcje dotyczące dalszego postępowania.
  • NZakres ochrony jest wskazany w ogólnych warunkach ubezpieczenia Tax Protect.
  • NFormularz zgłoszenia szkody powinien być wypełniony przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Ubezpieczonego.

nasipartnerzy