+48 22 112 05 92 szkody@vero24.pl

wskazówki dotyczące likwidacji szkody

Organizacją procesu likwidacji szkody w imieniu Ubezpieczyciela zajmuje się Vero Services Sp. z o.o. jako Podmiot Koordynujący.

 • NZa pomocą formularza (poniżej) zgłaszasz potrzebę skorzystania z Usługi Asysty Podatkowej.
 • NNa podstawie przekazanych danych Ubezpieczyciel weryfikuje ochronę w ramach Twojego ubezpieczenia.
 • NNa adres email wskazany w formularzu otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz instrukcje dotyczące dalszego postępowania.
 • NUsługa Asysty Podatkowej jest realizowana przez doradców podatkowych, którzy zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej.
 • NAby doradca mógł udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, będzie potrzebował dokładnych informacji o stanie faktycznym, którego dotyczą Twoje pytania.
 • NW zależności od rodzaju zgłoszenia doradca:
 • odpowie na Twoje pytanie – odpowiedź otrzymasz na wskazany w zgłoszeniu adres mail
 • wesprze Cię podczas czynności sprawdzających, które podjął organ podatkowy w Twojej organizacji
 • pomoże Ci przygotować wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej
 • NUbezpieczyciel jest informowany o sprawie w zakresie niezbędnym do realizacji wypłaty odszkodowań lub świadczeń.
 • NZakres ochrony oraz terminy realizacji Usług Asysty Podatkowej są wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia Tax Protect.
 • NFormularz zgłoszenia szkody powinien być wypełniony przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Ubezpieczonego.

nasipartnerzy